Zkouška požární odolnosti

Zkoušky požární odolnosti, které se také nazývají zkouška zpomalení hoření, se používají k zajištění požární bezpečnosti našich výrobků nebo materiálů ak měření jejich požárních požadavků. Je nutné, abychom provedli tuto zkoušku ke kontrole požární odolnosti, zejména u výrobků, které je třeba aplikovat v extrémních podmínkách.

Jera provede tento test na níže uvedených produktech

- Kabely s optickými vlákny

- Konektor pro propíchnutí izolace (IPC)

Zkoušky požární odolnosti jsou prováděny svislou pecí podle normy IEC 60332-1, IEC 60332-3. Testovací zařízení bylo provedeno automaticky, což umožňuje vyhnout se lidským chybám a zajistit tak autentičnost a přesnost experimentu.

Následující testy standardů nových produktů používáme před uvedením na trh, také pro každodenní kontrolu kvality, abychom zajistili, že náš zákazník může obdržet produkty, které splňují požadavky na kvalitu.

Naše interní laboratoř je schopna provést takovou řadu standardních souvisejících typových zkoušek.

Chcete-li získat další informace, kontaktujte nás.

aggdsg