Zkouška elektrickým stárnutím

Test elektrického stárnutí se používá ke zkoumání schopnosti konektorů mít vhodnou hodnotu odolnosti během cyklů teplotního rozsahu a elektrického proudu.

Test Jera pokračuje na níže uvedených produktech

-Propichovací konektory izolace (IPC)

- Očko šroubu s nízkým, středním a vysokým napětím ve smykové hlavě.

Dva obvody IPC namontované s hlavním a odbočným vodičem, Mělo by se otestovat odpor elektrického kontaktu po uvedeném kroutícím momentu matice, Po použití stejnosměrného proudu se zkontrolují body měření teploty a odporu. Je zapotřebí 1 000 cyklů ohřevu, pravidelně se zkratem. Po 1000 cyklech ohřevu a chlazení by mělo být hodnocení odolnosti v souladu s elektrickou normou.

Naše zkušební metoda podle CENELEC, EN 50483-4: 2009, NFC33-020, DL / T1190-2012 pro elektrické distribuční příslušenství. Následující testy standardů nových produktů používáme před uvedením na trh, také pro každodenní kontrolu kvality, abychom zajistili, že náš zákazník může obdržet produkty, které splňují požadavky na kvalitu.

Naše interní laboratoř je schopna provést takovou řadu standardních souvisejících typových zkoušek.

Chcete-li získat další informace, kontaktujte nás.

adfsf